. . . . . . . . . . .

Flytringssjön

Vår flytringssjö ligger i samma vattensystem som de andra kortsjöarna, svagt humöst vatten, vild brunöring och förvildad regnbåge tillsammans med ett bra insektliv gör att man även i denna sjö har ett bra imitationsfiske. I denna sjö är flytringsfiskaren välkommen hela säsongen. Det finns en smal vik där det är flytringsförbud. Förra året satte vi i grov fisk som ett test!

Sävsländor, vassländor, flicksländor, dammsländor, nattsländor, fjädermygg o div landinsekter gör att imitationsfisket är på topp. Det kläcker även Vulgata här.

  • Vild brunöring och förvildad regnbåge
  • Flytringsfiske tillåtet hela säsongen
  • Stor fisk inplanterad
  • Imitationsfiske
  • C&R
  • Ej tillrättalagt
  • Storslagen natur
  • Avskilt läge

Övriga kortvatten

Bergsjön
Stora sjön
Lilla sjön
Flytringssjön

Jacobsson Production AB
Svanvik Kultes
546 95 KARLSBORG

Epost
info@tivedenflyfish.se

Webbutvecklare
Andreas Grahn
andreas.grahn@tivedenflyfish.se