. . . . . . . . . . .

Våra fiskevatten

I dagsläget har vi två fina kortsjöar samt en pärla till företagssjö. Företagssjön säljer vi fiskekort till när Vulgatan kläcker i maj/juni.

Vid samtliga våra vatten simmar det både vild och förvildad fisk vilket medför att imitationsfiske inte bara är att föredra utan också det effektivaste. Vidare kommer markeringar för fredningszoner sättas upp lagom till lek för öring och bäckröding. (Okt-Nov)

Vi vill inte att ni knäcker grenar, träd eller utför rensningar på egen hand för att på så vis få bättre lägen, då är det bättre att flytta på sig. Läs noga igenom reglerna som gäller hos oss så inga missförstånd uppstår

.

Länkar

Bergsjön
Lilla sjön

I Karlsborg med omnejd hittar ni Tiveden flyfish, 2,5h från Göteborg, 3,5h från Stockholm, 4h från Malmö och 4.5h från Oslo. .


Jacobsson Production AB
Svanvik Kultes
546 95 KARLSBORG

Epost
info@tivedenflyfish.se

Webbutvecklare
Andreas Grahn
andreas.grahn@tivedenflyfish.se